{like} W  minioną niedzielę rozpoczęliśmy adwent, który jest czasem oczekiwania na przyjście Pana i doskonałym okresem na zwiększenie naszej aktywności duchowej, która posłużyć nam może do prostowania życiowych ścieżek. Odnowę duchową zapewni nam uczestnictwo w zbliżających się w naszej parafii rekolekcjach adwentowych. Początek rekolekcji nastąpi 4 grudnia (piątek) Mszą Świętą o godz. 9:00 z nauką ogólną. Rekolekcje poprowadzi Ks. dr Tadeusz Domagała.


Źródło: www.parafia.chroberz.info