{like} Urząd Gminy Złota zbiera wnioski na usuwanie azbestu pokrycia dachowego z posesji położonych na terenie gminy Złota. Kontakt w sprawie wniosków w UG Złota, pokój nr 12, tel. 41 356 16 33 wew. 16.

Źródło: AK, UG Złota