{like} 29 października 2015 r. (czwartek) w godzinach: 9.00 – 12.00, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, ul. Parkowa 11, odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału pełnoletnie, zdrowe osoby. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły, tel.: 41 356 40 03.

Każdy uczestnik akcji otrzymuje zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy lub nauki, 8 czekolad oraz koszulkę.

Autor: Ewa Rzepa, ZSCKR Chroberz