{like} Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2015 r. (sobota) o godz. 17:00 w Domu Ludowym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

skan ogłoszenie o zebraniu OSP Chroberz
(kliknij aby powiększyć skan)