{like}
Informujemy, że od dnia 23 kwietnia Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu (Pałac Wielopolskich) przechodzi na „czas letni”. Ośrodek będzie czynny dla zwiedzających w środy i czwartki w godzinach 11-17, a od piątku do niedzieli w godz. 11-18.