Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu organizuje 8 marca 2014 r. (sobota)  szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin, wyłącznie dla osób szkolonych w poprzednich latach i posiadających zaświadczenia, które utraciły ważność.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o  środkach ochrony roślin, szkolenie uzupełniające trwa 1 dzień, auzyskane zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.
Koszt uczestnictwa: 40 zł.
Miejsce szkolenia: budynek szkoły.
Zapisy przyjmuje sekretariat, tel. (41) 356-40-03, w godz. 8.00-15.00.
Dokumentem niezbędnym do wystawienia zaświadczenia jest dowód osobisty.

Źródło: ZSCKR Chroberz