W dniu 30 stycznia w godz. 10:30 – 11:00 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia na ulicy Staropolskiej, Chrobrego, Akacjowej i Parkowej w Chrobrzu. Związane one będą z przemarszem młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Szkoły Podstawowej.

Źródło: ZSCKR Chroberz