29 listopada 2013r. o godz. 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Chrobrzu odbędzie się gminne zebranie wiejskie. Wśród poruszanych tematów będą m.in. założenia budżetu oraz gospodarka odpadami, a także sprawy różne.

Źródło: UG Złota