Trzeci, najwyższy stopnień zagrożenia pożarowego obowiązuje na terenie nadleśnictw połowy kraju, głównie na południu Polski. W województwie świętokrzyskim zakazu wstępu do lasu jeszcze nie wprowadzono, ale może zostać ogłoszony lada dzień.

Andrzej Matysiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że wilgotność ściółki spadła do poziomu stanowiącego bardzo poważne zagrożenie pożarowe. Obecnie wynosi od 7 do 10 procent.

Leśnicy i strażacy apelują o zachowanie ostrożności, nie tylko w lesie, ale również w jego okolicy.  Nie wolno rozpalać ognisk, wjeżdżać do lasu samochodami i należy korzystać wyłącznie z wyznaczonych do tego dróg.

Źródło: Radio Kielce