W dniu 1 sierpnia o godz. 17:00 na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na terenie gminy Złota uruchomione zostaną syreny alarmowe we wszystkich remizach OSP.

Zdjęcie: TeresaSpy, http://www.panoramio.com/photo/14723750