Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II termin 2013 r. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2013r. do 31 sierpnia 2013 r. wraz z  fakturami VAT ważnymi od 01 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r..

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub Urzędzie Gminy – pokój Nr 3.

Źródło: UG Złota