Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień zagrożenia: 2.Ważność: od godz. 15:00 dnia 30.05.2013 do godz. 09:00 dnia 31.05.2013. Obszar: zlewnia Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie). Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewni Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki oraz Kamiennej spodziewany jest wzrost stanu wody w strefie stanów średnich oraz w dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych a punktowo alarmowych. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się utrzymywać. Prawdopodobieństwo: 90%

 Źródło: SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB.

Od Redakcji chroberz.info: Stan wód można śledzić na stronie prowadzonej przez IMGW PIB, pod linkiem http://www.pogodynka.pl/polska/hydro/rzeki/