Dyrekcja oraz Rada Rodziców SP Chroberz informuje, iż uległ zmianie termin zabawy choinkowej dla dzieci. Odbędzie się ona 03 lutego 2013 r. (niedziela), od godz. 16:00. Wpłaty 15 zł. w pierwszym tygodniu po feriach. Podczas zabawy zapewniona oprawa muzyczna z zespołem „Rytmix”. 

Źródło: , SP Chroberz