Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na I termin 2013 r. będą przyjmowane od 01 lutego do 28 lutego 2013 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od 01 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr 3.

Źródło: UG Złota