W minioną środę został rozstrzygnięty powiatowy etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W rywalizacji wzięły udział szkoły z całego regionu, a poziom wiedzy i umiejętności uczestników był bardzo wysoki.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pińczowie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego. Uczniowie tych szkół wykazali się nie tylko teoretyczną wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego, ale także praktycznymi umiejętnościami w różnych sytuacjach drogowych. Sprawdzana były również wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Finały wojewódzkie odbędą się w dniach 18 maja - 22 maja 2024 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

Na podstawie: ŁS, KPP Pińczów  

turniej