Miejscowość jest położona w malowniczej dolinie rzeki Nidy. Pierwsze historyczne wzmianki o niej znajdziemy na początku XVI wieku. Obecność rzeki i urodzajne gleby sprzyjały osadnictwu na tym terenie, które sięga w tym miejscu aż czasów pradziejowych. Świadczą o tym odkryte m.in. cmentarzyska.

skanowanie0005.jpg
Dwór w Żurawnikach, zdjęcie wykonane w okresie międzywojennym. Skan pochodzi z książki Stanisława M. Przybysławskiego.
 Dwór zbudowany w okresie międzywojennym, zniszczony w czasie II wojny światowej przez żołnierzy ukraińskich. Położony był przy obecnej drodze gminnej pomiędzy Żurawnikami, a Jurkowem, po lewej stronie jadąc od Żurawnik. Obecnie jest tam pole orne.

Jednym z właścicieli wioski był generał Samuel Różycki - uczestnik kampanii napoleońskiej i powstania listopadowego. Do Żurawnik w gminie Złota zapraszają cezary Jastrzębski i Robert Szumielewicz.