W sobotę, 25 lutego w świetlicy Domu Ludowego w Chrobrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Poza druhami w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście; Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Mariusz Fodymski, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP, wójt gminy Złota Tadeusz Sułek.

Podczas zebrania przejęto sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2022 rok, a także sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przedstawiono również projekt planu działania na rok 2023 oraz plan finansowy. Zarząd OSP Chroberz otrzymał absolutorium za mijający rok.

Autor: red., chroberz.info

osp chroberz

osp chroberz