W tłusty czwartek w Klubie Senior+ w Chrobrzu prelekcję dla zebranej młodzieży, harcerzy, uczestników Klubu, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich i Chroberskiego Stowarzyszenia Kobiet oraz mieszkańców Chrobrza, wygłosił Pan Adam Kocerba – muzyk, animator, dokumentalista kultury ludowej folkloru muzycznego z pogranicza województw świętokrzyskiego i małopolskiego, założyciel i kierownik artystyczny kapeli ludowej „Działoszacy”.

instrumenty

instrumenty

instrumenty

instrumenty

instrumenty

Tematem prelekcji było omówienie i zaprezentowanie dawnych ludowych instrumentów muzycznych, które stanowią jego prywatną kolekcję. Niektóre pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Uczestnicy spotkania mogli tę kolekcję podziwiać, poznać historię powstania i budowę instrumentów oraz posłuchać melodii zagranych na zabytkowej harmonii trzyrzędowej, akordeonie i skrzypcach. Zgromadzeni z wielkim zainteresowaniem słuchali również dawnej muzyki z nagrań archiwalnych w wykonaniu m.in. Stanisława Muchy z Lubowca, które przywołały wiele wspomnień.

W swoich zbiorach pan Adam posiada również instrumenty pochodzące z terenu gminy Złota, a nawet z samego Chrobrza. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć również akcentów tłustoczwartkowych. Uczestniczki Klubu oraz Panie z KGW Chroberz przygotowały przepyszne pączki i faworki. Była to fantastyczna lekcja muzyki i historii.

Źródło: Klub Senior + Chroberz