Rozpoczęły się prace konserwacyjne hydrantów na terenie gminy Złota. Przeprowadzają je pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Złota. Prace obejmują konserwację, malowanie, sprawdzanie zasuw, a także pomiary przepływów i ciśnienia w hydrantach.

Prace wykonano w Żurawnikach, Woli Chroberskiej i Rudawie. Konserwację będą prowadzone sukcesywnie w kolejnych miejscowościach.

Źródło: UG Złota

hydrant