W poniedziałek, 6 lutego rozpoczęły się zebrania wiejskie w sołectwach gminy Złota. Zebrania mające na celu wyłonić Sołtysów i Rady Sołeckie na nową kadencję. Dziś, późnym popołudniem wybory odbyły się w Biskupicach, Pełczyskach i Kostrzeszynie. Wszystkie trzy sołectwa na kolejne 4 lata na swoich sołtysów wybrały dotychczasowych gospodarzy.

Biskupice:

Sołtys: Stefan Dynia.
Rada Sołecka: Marzena Berowska, Paweł Krawczyk, Ryszard Machynia.

Pełczyska:

Sołtys: Ryszard Górniak.
Rada Sołecka: Robert Wierzbowski, Piotr Walaś, Grzegorz Chmielarz, Sebastian Gnacik, Halina Pobiega

Kostrzeszyn:

Sołtys: Adam Cieślak.
Rada Sołecka: Edmund Krawczyk, Zbigniew Jach, Przemysław Cabaj.

Niegosławice 

Sołtys: Daria Golowska.

Nieprowice

Sołtys: Małgorzata Woźniak
Rada Sołecka: Rafał Nowak, Eugeniusz Szwarc, Mariola Fetela, Józef Kamiński, Józef Deszcz.

Miernów

Sołtys: Wit Wójcik.

Wola Chroberska

Sołtys: Małgorzata Przyłucka.

Probołowice

Sołtys: Mariusz Dzwonek.

Rudawa

Sołtys: Agnieszka Szczepańska.

Stawiszyce

Sołtys: Dariusz Kłos.

Złota

Sołtys: Wiesław Pieczonka.
Rada Sołecka: Paweł Kumor, Piotr Kawiński, Kamil Szczepański.

Żurawniki

Sołtys: Dariusz Kucięba.

Wojsławice

Sołtys: Dariusz Jaworski.

Chroberz

Sołtys: Gabryela Doroz.
Rada Sołecka: Alina Czerw, Leszek Sęsoła, Dariusz Tarka.

Autor: Paweł, chroberz.info

zebranie wiejskie w Chrobrzu
Prace Komisji Skrutacyjnej podczas wyborów w Chrobrzu - rok 2019.