W czwartek,19 stycznia uczniowie naszej szkoły, kształcący się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Warszawy.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie targów Odnawialnych Źródeł Energii „Solar Energy Expo” w Nadarzynie, w największym obiekcie targowym w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Solar Energy Expo to pierwsze w Polsce, międzynarodowe branżowe targi przemysłu odnawialnych źródeł energii tak dogłębnie poświęcone rozwojowi i nowym trendom w branży. W wydarzeniu tym, wzięli udział wystawcy z Polski i z zagranicy, którzy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania dla branży.

Wśród firm prezentujących się na targach były biznesy odpowiadające za technologie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, a także te zajmujące się technologiami solarnymi i pompami ciepła. W tym gronie znajdują się również elektrownie słoneczne, magazyny energii czy dostawcy usług związanych z elektromobilnością i fotowoltaiką. Było to wydarzenie łączące dostawców rozwiązań z tymi, którzy ich poszukują.

Podczas zwiedzania uczniowie mogli skorzystać z wiedzy branżowych ekspertów i zapoznać się nowymi rozwiązaniami technologicznymi w tematyce OZE.

Druga edycja targów Solar Energy Expo odbyła się na rekordowym poziomie. Liczba branżowych odwiedzających targi wyniosła aż 14 732.

Następnie udaliśmy się do Warszawy aby zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego.  Muzeum ulokowane jest w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich. Zakres jego wystaw jest bardzo obszerny, obejmuje nie tylko same dzieje powstania, ale również życie codzienne w czasie wojny, a także późniejsze PRL-owskie losy powstańców.

W tym muzeum świat realny przeplata się z rzeczywistością wirtualną. Prawdziwy bruk i powstańcze pamiątki, a tuż obok sztuczne ruiny, ekrany plazmowe i telefony, z których można „dzwonić” do uczestników walk sprzed 60 lat.

Miejsce to nie tylko pozwala poznać historię Warszawy i jej mieszkańców, ale co ważniejsze umożliwia lepsze zrozumienie tego okresu w historii Polski oraz istoty samego powstania.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy w restauracji „Jędruś”, gdzie uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w pokazie przygotowania sali konsumpcyjnej do obsługi gości.

Autor: Rafał Śpiewak, ZSCKR Chroberz

expo

expo

expo

expo

expo

expo