gmina

Jak co roku prezentujemy statystyczne podsumowanie roku. Liczba zgonów i urodzeń w rozbiciu na gminę i nasz Chroberz. Zatrważa niska liczba urodzeń, przy utrzymujących się na wysokim poziomie zgonach.

Najwięcej dzieci urodziło się w Chrobrzu i Pełczyskach – po 4. W Złotej – 4, a w całej gminie 25. Jednak trzeba też powiedzieć, że duża liczba spośród młodych obywateli nie mieszka na terenie naszej gminy.

Liczba zgonów, to aż 65! Najwięcej osób odeszło w Chrobrzu – 15, Nieprowicach – 9, w Złotej i Kostrzeszynie – po 6.

Autor: red., chroberz.info

statystyki