Podczas Sesji Rady Gminy Złota, która odbyła się 9 stycznia 2023 r., radni podjęli decyzje o obniżeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała, która podjęta została jednogłośnie, ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez kompostownika) na poziomie 20 zł/miesięcznie od osoby. Do tej pory wynosiła ona 25 zł.

Natomiast stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z kompostownikiem) – to 19 zł/miesięcznie. Do tej pory 24 zł.

Źródło: UG Złota

http://www.chroberz.info/serwis/foto/chroberz.jpg