W naszym regionie, w 2023 roku, uruchomionych zostanie kilka tras komunikacyjnych, które umożliwią skomunikowanie się mieszkańców małych miejscowości z większymi ośrodkami. Ich funkcjonowanie możliwe będzie dzięki zaangażowaniu samorządów Gminy Pińczów i Gminy Złota oraz wsparcia finansowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

Złota - Kostrzeszyn
Złota – Niegosławice – Chroberz – Wola Chroberska – Kostrzeszyn „Korce” – Kostrzeszyn „Odrzywół” – Kostrzeszyn „Górki Kostrzeszyńskie” – Probołowice „Podlesie” – Pełczyska – Złota.  

Pińczów – Winiary
Pińczów – Pasturka – Bogucice Drugie – Bogucice Pierwsze – Gacki – Krzyżanowice Średnie – Krzyżanowice Dolne – Leszcze – Gacki, Wola Zagojska Górna – Wola Zagojska Dolna – Nowa Zagość – Winiary.

Pińczów – Stara Zagość
Pińczów – Pasturka – Kowala – Krzyżanowice Średnie – Krzyżanowice Dolne – Gacki – Leszcze – Wola Zagojska Górna – Wola Zagojska Dolna – Nowa Zagość – Stara Zagość.

Pińczów – Zawarża
Pińczów – Skrzypiów – Młodzawy Duże – Mozgawa – Aleksandrów – Byczów - Zawarża.

Pińczów – Orkanów
Pińczów – Skrzypiów – Zakrzów – Młodzawy Duże – Kozubów – Zagorzyce – Sadek – Orkanów.

Autor: red., chroberz.info


fot. ze strony Bus AS