Zakład Kryminologii Instytutu Pamięci Narodowej opublikował pracę Karoliny Trzeskowskiej-Kubasik, dotyczącą działalności  więzienia  w  Pińczowie  w latach 1939–1944, ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni niemieckich dokonanych na jego terenie. Publikację niezwykle ważną, stanowiącą uzupełnienie skromnych jak do tej pory badań w tym temacie. Zagadnieniu, które ściśle związane jest z Chrobrzem i naszym regionem.

„Tylko w październiku 1943 r. w gminach: Chroberz oraz Góry Pińczowskie za niedostarczenie kontyngentów aresztowano 68 osób. Większość osadzono w więzieniach w Pińczowie oraz w Busku-Zdroju. 18 osób natychmiast rozstrzelano.”

więzienie w Pńczowie okres międzywojenny
Więzienie w Pińczowie - widok w okresie międzywojennym - fot. z arch. Muzeum Regionalnego w Pińczowie.