Wino z Winnicy Złota Wieś ze Złotej znalazło się na liście Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Certyfikaty przystąpienia do sieci z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i członka Zarządu Województwa Marka Jońca odebrała Ewelina Ptak.

Sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie skupia obecnie 97 podmiotów wytwarzających i dostarczających na rynek żywność najwyższej jakości, tradycyjną, regionalną i lokalną. Są wśród nich mleczarnie, cukiernie, piekarnie, zakłady wędliniarskie, gospodarstwa - agroturystyczne, sadownicze, pasieczne, rybackie, przetwórnie owoców i warzyw, winnice, sklepy i restauracje. Wielu spośród członków sieci to laureaci różnych konkursów kulinarnych, a wszystkich wyróżnia logotyp umieszczony przed wejściem oraz certyfikat wiszący w widocznym miejscu pomieszczenia. Teraz do tego grona dołączyli kolejni.

Województwo świętokrzyskie od 2010 roku jest pełnoprawnym regionem członkowskim Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage), która funkcjonuje od 1995 r.  Poprzedziły ten fakt ponad roczne przygotowania, polegające na prowadzeniu rozmów i konsultacji z rolnikami, przedsiębiorcami, starostami, służbą weterynaryjną oraz sanitarno-epidemiologiczną. Przystąpienie do Sieci było odpowiedzią na duże zainteresowanie społeczeństwa zwiększeniem dostępności żywności wysokiej jakości.

Gratulujemy!

winnica złota wieś

winnica złota wieś
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego