W Pińczowie odbyło się szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, które skierowane było dla strażaków - ratowników z jednostek OSP funkcjonujących w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Zajęcia przeprowadzono w formie teoretycznej i praktycznej. W szkoleniu wzięło udział dwóch przedstawicieli OSP Chroberz – druhna Justyna Skrzela oraz druh Gabriel Pruś.

Celem głównym szkoleń było przygotowanie strażaków - ratowników do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz podniesienie poziomu ich świadomości odnośnie zagrożeń wynikających z pracy w środowisku pożarowym.

Autor: pb, chroberz.info na podstawie PSP Pińczów.

szkolenie druhów

szkolenie OSP