Ministerstwo Zdrowia udostępniło możliwość śledzenia liczby szczepień w poszczególnych gminach. W gminie Złota i pozostałych gminach powiatu pińczowskiego sytuacja przedstawia się następująco:

zestawienie szczepień

Zestawienie opublikowane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin. Dane można filtrować według województw i powiatów, można także wyszukać konkretną gminę.

Autor: red., chroberz.info