Ptasia grypa dotarła do powiatu buskiego. Ognisko choroby H5N8 wykryto na terenie gminy Busko-Zdrój.

W związku z wykryciem ogniska zjadliwej ptasiej grypy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku- Zdroju apeluje do hodowców drobiu o przestrzeganie kilku zasad celem ochrony gospodarstwa przed wirusem. Przede wszystkim należy pamiętać, aby nie karmić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Ponadto nie wolno wykorzystywać do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami należy myć ręce wodą z mydłem. Ważne, aby też zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków. Najważniejsze, aby obserwować stan zdrowia ptaków, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii pod numerem telefonu 41 378 44 97.

Objawy grypy ptaków u drobiu są następujące: znaczący spadek pobierania paszy i wody, drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Autor: Marta Gajda, Radio Kielce.

ptasia grpa