W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, podobnie jak w innych placówkach w kraju, przeprowadzono matury próbne. Odbyły się one stacjonarnie z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych.

W egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym wzięło w nim udział 19 uczniów.

W arkuszu próbnym znalazło się dwanaście zadań z analizy tekstu, znajomości struktur gramatycznych i historii literatury. Zadaniem maturzystów było także napisanie wypracowania.

Oprócz języka polskiego uczniowie w minionym tygodniu pisali maturę próbną z matematyki oraz języka angielskiego.

Autor: pb, chroberz.info na podstawie ZSCKR

matura próbna