Uczniowie klasy pierwszej ślubowali na uczniów Szkoły Podstawowej w Chrobrzu. Dzieci zaprezentowały się śpiewając piosenki i recytując wiersze. Atmosfera była uroczysta. W tym dniu otrzymały swój pierwszy dokument - legitymację uczniowską. Dostały też upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Rodzice zadbali o słodki poczęstunek. 

Źródło: SP Chroberz

ślubowanie klas pierwszych

ślubowanie klas pierwszy