„Zerówkowicze” ze Szkoły Podstawowej w Chrobrzu szlifują swoje umiejętności plastyczne, tym razem tematem były barwy jesieni.

Źródło: SP Chroberz

szkoła podstawowa w Chrobrzu

kolory jesieni w zerówce w Chrobrzu