Złożony został wniosek na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wnioskodawcą jest Gmina Złota i w ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stawiszycach, Miernowie, Domu Ludowego w Chrobrzu, Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej oraz budynku w którym mieścił się posterunek policji w Złotej.

Źródło: UG Złota