Z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, Hufiec ZHP Pińczów zaprasza do podjęcia wyzwania #challangedlaniepodleglej , wyzwania rzuconego przez pracowników Muzeum Regionalnego w Pińczowie i pińczowskich strzelców.

Harcerze z ZHP Pińczów nominują:

  • 30 Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki w Kijach.
  • Druhnę Igę Świetlik z Chrobrza.
  • Druhnę Klaudię Borowiec z Chrobrza.
  • Druhów: Igora i Wiktora Litwińskich  z Chrobrza.
  • Gromadę Zuchową Mali Pomocnicy w Pińczowie,

przeczytajcie wiersz lub zaśpiewajcie pieśń o tematyce patriotycznej, całość nagrajcie za pomocą telefonu komórkowego lub aparatu i opublikujcie na swoim profilu facebookowym oraz na profilu Muzeum #challengedlaniepodleglej i #muzeumregionalnewpinczowie.

Czas na wykonanie zadania 48 godzin. Podejmijmy wyzwanie dla #Niepodległej. Bądźmy razem!

Źródło: ZHP Pińczów

screan z wideo