Organizacje pozarządowe lub inne instytucje publiczne mają możliwość nieodpłatnie otrzymać chryzantemy - doniczkowe lub cięte. Zgłoszenie zamiaru odbioru chryzantem należy złożyć do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie do dnia 12 listopada br., wskazując liczbę i preferowane miejsce odbioru kwiatów.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2.11.2020 (Dz.U. Poz. 1932) podmioty i instytucje, zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać. Zgłoszenie składa się do dnia 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem; na formularzu udostępnionym przez Agencję. W przypadku złożenia zgłoszenia kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję. Posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez podmioty i instytucje.

Więcej informacji pod nr tel.: 41 357 79 20

Informacja o miejscach przechowywania i ilości chryzantem w pełnej fazie dojrzałości

pińczowski Kije (gw) Janów (wieś) doniczkowe 261
pińczowski Kije (gw) Stawiany (wieś) doniczkowe 700
pińczowski Pińczów (m gmw) Pińczów (miasto) doniczkowe 3 200
pińczowski Pińczów (ow gmw) Brzeście (wieś) doniczkowe 6 800
pińczowski Pińczów (ow gmw) Marzęcin (wieś) doniczkowe 300
pińczowski Pińczów (ow gmw) Pasturka (wieś) doniczkowe 150
pińczowski Złota (gw) Pełczyska (wieś) doniczkowe 780
pińczowski Złota (gw) Probołowice (wieś) doniczkowe 730
pińczowski Złota (gw) Stawiszyce (wieś) doniczkowe 80

grafika chryzantemy arimir