Mieszkańcy Chrobrza, jednej z niewielu miejscowości w Polsce, która może pochwalić się wielowiekową tradycją, będą obchodzić milenijną rocznicę. W tym roku przypada wyjątkowy jubileusz tysiąclecia powstania Chrobrza oraz parafii Wniebowzięcia NMP, której świątynia należy pod względem historycznym do jednej z najciekawszych w naszym regionie.

Nazwa miejscowości Chroberz pochodzi od przydomka piastowskiego króla, staropolskiego wyrazu „chrobry” co oznaczało dzielny, mężny, bohaterski.

Tadeusz Sułek, wójt gminy Złota przypomina, że pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1153 roku i jest zapisana w Kodeksie Dyplomatycznym Polski (Codex diplomaticus Poloniae) pod nazwą Chrober. Według kroniki Marcina Kromera osadę miał tu założyć Bolesław I Chrobry w 1019 lub 1020 roku po powrocie z wyprawy kijowskiej.

- W Chrobrzu zbudował dla siebie warowny zamek. Badania Uniwersytetu Łódzkiego potwierdziły, że oprócz zamku w tym samym czasie został wybudowany kościół – zaznacza. Jak twierdzą kronikarze, Bolesław „zbudował tutaj kościół, jako podziękowanie Bogu za otrzymane zwycięstwa”.

Paweł Bochniak, rodowity chrobrzanin, ale i lokalny kronikarz jest niezmiernie dumny i cieszy się, że jego pokolenie może przeżywać tak doniosłą uroczystość. Jak mówi, Chroberz przesiąknięty jest historią, pełen ciekawych zabytków jak Pałac Wielopolskich, ale i postaci takich jak np. Aleksander Wielopolski, osoba Józefa Piłsudskiego. Dodaje, że niewiele osób o tym wie, ale w Chrobrzu usytuowany jest także niezwykły obelisk, który przetrwał działania II wojny światowej.

- Wcześniej stał na zamczysku. Mimo stacjonowania tu oddziałów niemieckich, nienaruszony przetrwał do naszych czasów. To jeden z dwóch w Polsce obelisków poświęconych marszałkowi, który przetrwał zawieruchy wojenne – dodaje.

Po wojnie Chroberz był gminą. Liczył 1244 mieszkańców. Ze względu na liczbę osób, nazwano go małym Watykanem. Dziś miejscowość zamieszkuje niecałe 800. W takiej formie przetrwał do reformy administracyjnej, która w 1954 roku wprowadziła podział na gromady. Po 1973 roku Chroberz został włączony do gminy Złota.

Z okazji tysiąclecia Powstania Chrobrza i parafii, w niedzielę zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Jana Piotrowskiego. Główne niedzielne obchody poprzedzą sobotnie uroczystości odpustowe.

Na pamiątkę, mieszkańcy Chrobrza otrzymali okolicznościową monetę upamiętniającą rocznicę oraz broszurę, która zawiera najważniejsze wydarzenia z dziejów miejscowości. Warto dodać, że obecny kościół został wzniesiony ok. 1550 r. z fundacji kasztelana zawichojskiego Stanisława Tarnowskiego. Murowany kościół został konsekrowany w 1570 r. przez sufragana krakowskiego – bpa Marcina Białobrzeskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Zbigniew Ziółkowski.

Autor: Marta Gajda, Radio Kielce

kościół w chrobrzu tysiąclecieKościół w Chrobrzu (fot. Marta Gajda)