W Krakowie zmarła w wieku 84 lat Maria Izabela Malinowska, z domu hrabina Wielopolska z Chrobrza. Córka hrabiego Zygmunta Wielopolskiego, margrabiego Gonzagi-Myszkowskiego, ostatniego ordynata chroberskiego. Była ostatnią z rodu Wielopolskich urodzoną w Chrobrzu.

Maria Izabela odwiedziła Chroberz i pałac w 2008 roku. Ze wzruszeniem oglądała ekspozycje oraz przypominała jak wyglądało życie w pałacu margrabiego. Po wizycie pozostał wpis w księdze pamiątkowej:

Z największą przyjemnością przyjechaliśmy do Chrobrza, gdzie są groby naszych rodziców. Teraz przemili Państwo oprowadzili nas po siedzibie naszych przodków. Mamy wielką nadzieję, że chroberski pałac znów powróci do dawnej świetności i będzie służył następnym pokoleniom.

Maria Malinowska ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełniła funkcję m.in. arbitra Wojewódzkiej Komisji Arbitrażowej w Krakowie. Zmarła bezpotomnie.

Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie 18 sierpnia o godz. 11:00 w kaplicy cmentarnej na Salwatorze w Krakowie.

Autor: pb, chroberz.info

izabela z wielopolskich
Maria Izabela Malinowska w środku (fot. www.palac.chroberz.info)