W kościele bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Edwarda Wiewióra. Niezapomnianego organisty w pełczyskim kościele.

Pan Edward pracował 61 lat na stanowisku organisty w parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Pełczyskach. Rozpoczął pracę na południu gm. Złota w wieku 25 lat, towarzyszył parafianom w najważniejszych dla nich chwilach; chrztach, ślubach i w ostatniej drodze… Na trwałe zapisał się w historii Pełczysk. Na zasłużoną emeryturę przeszedł w 2017 roku i osiadł w Kielcach.

W ostatniej drodze organiście towarzyszyła delegacja parafian z Pełczysk.

Autor: pb, chroberz.info
Zdjęcia: www.stary.chroberz.info 

wstawione_purchla17.png Wycieczka z Pełczysk Miniatury Pogrzeb w Odrzywole Wycieczka z Pełczysk Miniatury Pogrzeb w Odrzywole Wycieczka z Pełczysk Miniatury Pogrzeb w Odrzywole Wycieczka z Pełczysk Miniatury Pogrzeb w Odrzywole Wycieczka z Pełczysk Miniatury Pogrzeb w Odrzywole Wycieczka z Pełczysk Miniatury Pogrzeb w Odrzywole Wycieczka z Pełczysk Miniatury Pogrzeb w Odrzywole
Pełczyska ok. 1962r. Od lewej stoją organista pełczyski Edward Wiewiór i Emilia Wiewiór. Siedzi p. Karwat, dziewczynka Jadwiga z domu Wiewiór.

wstawione_purchla.png Pełczyska Miniatury Nagrobek powstańca styczniowego Pełczyska Miniatury Nagrobek powstańca styczniowego Pełczyska Miniatury Nagrobek powstańca styczniowego Pełczyska Miniatury Nagrobek powstańca styczniowego Pełczyska Miniatury Nagrobek powstańca styczniowego
Pogrzeb z Odrzywołu w 1985r. Na zdjęciu ksiądz Królikowski oraz organista Edward Wiewiór.