Na wyposażenie Policji trafia co raz więcej terminali płatniczych, które dają sprawcy wykroczenia możliwość uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej. Taka forma płatności jest szybka i bezpieczna.

Bezgotówkowa forma płatności to duże ułatwienie dla osób, na które nałożono mandat. Z takiego rozwiązania można skorzystać już od początku 2018 r. Art. 98§3a znowelizowanego w 2017 r. kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia umożliwił wyposażenie mundurowych w terminale, które od tego czasu cieszą się co raz większą popularnością.

Praktycznie każdy patrol pińczowskiego ruchu drogowego dysponuje urządzeniem do płatności kartą płatniczą, blikiem lub telefonem komórkowym. Uiszczenie opłaty bezpośrednio po otrzymaniu mandatu jest bardzo szybie i łatwe. Eliminuje też częste przypadki zapominania o konieczności dokonania opłaty, co potem może wiązać się ze zobowiązaniem wobec Urzędu Skarbowego.

Biorąc pod uwagę wszystkie zalety bezgotówkowej formy płatności zachęcamy do korzystania z niej.

Źródło: DS, KPP w Pińczowie

terminale w policji