Komenda Główna Policji poinformowała, że skontrolowała prawie 32 000 osób objętych kwarantanną domową. Odnotowano 304 przypadki nieobecności w wyznaczonym miejscu kwarantanny. Informacje o wszystkich przypadkach naruszenia kwarantanny zostały przesłane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Policja zaznaczyła również, że na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny mogą zostać nałożone kary do 5 tys. zł.

Jeśli mamy informacje o łamaniu kwarantanny domowej przez osoby nią objęte nie bójmy się informować o tym odpowiednich służb; policji lub SANEPIDu. Od tego zależy bezpieczeństwo nas wszystkich!

Podkreślamy, że:

  • policjanci sprawdzają regularnie i zbierają informacje o tym, czy osoba objęta decyzją o kwarantannie stosuje się do postanowień tej decyzji. Jeśli okaże się, że nie, to informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 5000 zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł
  • jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwo przewiduje karę roku pozbawienia wolności
  • policjanci stale kontrolują czy przedsiębiorcy – właściciele firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego. Jeśli okaże się, że nie – poniosą oni, w zależności od okoliczności naruszenia, odpowiedzialność przewidzianą w art. 165 kk lub 54 kw. Kara przewidziana w kodeksie karnym za takie przestępstwo może wynosić nawet 8 lat pozbawienia wolności. Grzywna za wykroczenie z art. 54 KW to maksymalnie 500 zł.

Autor: pb, chroberz.info