Coraz więcej osób obejmuje kwarantanna domowa. Na chwilę obecna jest to liczba 91 w skali powiatu pińczowskiego.

Pińczów

Kije

Działoszyce

Złota

Michałów

49

15

11

11

5

 Dla porównania w sąsiedniej Wiślicy – 11, a Czarnocinie – 7.

Dane pochodzą z PSSE

Przypominamy, że osoby które wróciły zza granicy 15 marca i później mają obowiązek zgłoszenia się do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:
41 378 35 73, 604 327 104

Jednocześnie samorządowcy apelują do osób które wróciły przed 15 marca o bezzwłoczne poinformowanie PSSE (SANEPIDu).


Co oznacza, że ktoś objęty jest kwarantanną?
Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów.

Nikomu nie wolno do niego przychodzić.

Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala. – na podstawie pacjent.gov.pl

Przypominamy numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej: 41 378 35 73, 604 327 104

Autor: chroberz.info

>> Raport z aktualnymi informacjami dzień po dniu <<

koronawirus raport