Kolejne dwie osoby z gm. Złota zostały objęte kwarantanną. Złota - 1, Niegosławice - 1. W sumie takich osób mamy 9:
Chroberz - 3,
Niegosławice - 2,
Nieprowice -1,
Miernów -1,
Stawiszyce - 1

Przypominamy, że osoby które wróciły zza granicy 15 marca i później mają obowiązek zgłoszenia się do
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej: 41 378 35 73, 604 327 104

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszone do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy, w celu uzyskania pomocy w formie dostarczenia żywności, leków mogą zgłaszać takie przypadki do tutejszej jednostki telefonicznie - nr 41 356-16-01 wew. 21 lub poprzez policjanta nadzorującego kwarantannę.

Co oznacza, że ktoś objęty jest kwarantanną?
Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów.

Nikomu nie wolno do niego przychodzić.

Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala. – na podstawie pacjent.gov.pl

Przypominamy numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej: 41 378 35 73, 604 327 104

>> Raport z aktualnymi informacjami dzień po dniu <<

koronawirus raport