W świetlicy Domu Ludowego w Chrobrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu. W zebraniu wzięli udział druhowie oraz zaproszeni goście; z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie brygadier Jarosław Huk oraz wójt gminy Złota Tadeusz Sułek.

Sprawozdanie z działalności za 2019r. przedstawił naczelnik jednostki Marcin Pruś, natomiast sprawozdanie finansowe za 2019 rok, skarbnik Jerzy Sokołowski. Jacek Dusza przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2019r.

Nie zabrakło również planu działalności na 2020 rok, który zaprezentował prezes Adam Wypych.

Przypomnijmy, że w tym roku chroberska jednostka obchodzi 100-lecie powstania. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się 19 lipca 2020 roku.

Autor: pb, chroberz.info

walne zebranie osp chroberz