Dyrekcja ZSCKR w Chrobry poinformowała że Pałac Wielopolskich w Chrobrzu będzie udostępniony dla zwiedzających.

Pałac Wielopolskich w Chrobrzu