Liczba klas w podstawówkach w Miernowie i Chrobrzu zostanie ograniczona, ale dopiero od września 2021 roku. Taką decyzję podjęli dziś radni gminy Złota. Zgodnie z uchwałą, dzieci z klas 4-8 będą dojeżdżać do placówki w Złotej, a w małych szkołach mają zostać tylko dzieci z klas 1-3 i zerówki.

Spór o szkoły w gminie Złota trwa od początku 2019 roku. Władze gminy początkowo miały zamiar przekazać dwie szkoły w ręce osób fizycznych lub stowarzyszeń, ponieważ gminy nie stać na dalsze prowadzenie tych placówek. Po ogłoszeniu tego pomysłu zrodził się konflikt pomiędzy rodzicami, nauczycielami, dyrekcją, a radnymi i wójtem gminy.

Rodzice i nauczyciele tłumaczą, że w projekcie uchwały powinna nastąpić autokorekta, która by mówiła, że po przejęciu szkół w ręce prywatne, pozostaną klasy 1-8 wraz z oddziałem przedszkolnym. Jak dodają, szkoła po przekształceniu nie zda egzaminu. Obawiają się, że to pierwszy krok do całkowitego zamknięcia tych placówek.

- Płakać się chce. Nie liczą się dzieci i szkoła, tylko pieniądze – zaznaczyła mieszkanka gminy.

- Nam nie udzielono głosu, chciano to jak najszybciej zakończyć – mówi z kolei mieszkanka Chrobrza.

- Pozostawiono tylko zapis o klasach 1-3. Nie zgadzamy się z tym. Powinna być możliwość innych pomysłów, decyzji – zaznacza rodzic.

Tadeusz Sułek, wójt gminy Złota uspokaja i podkreśla, że w ten sposób daje czas rodzicom i nauczycielom na powołanie stowarzyszenia i przejęcie szkoły. Jeżeli zaś rodzice nie zdecydują się na przejęcie placówki, od września 2021 roku dzieci ze starszych klas będą uczyły się w szkole w Złotej.

- Mieli gotową, „podaną na tacy” szkołę. Gdyby w ubiegłym roku powiedzieli „przyjmiemy, ale w przyszłym roku, bo jest za szybko” bylibyśmy wszyscy zadowoleni – zaznacza.

Od głosu wstrzymała się m.in. radna Barbara Górniak, bo jak mówi, trudno jednoznacznie wyrazić stanowisko w tej sprawie.

- Jakkolwiek by człowiek nie postąpił, to zawsze będzie pewna grupa ludzi, którzy powiedzą, że źle zrobiłaś - zaznaczyła.

Ostateczną decyzję co do kształtu szkół w gminie Złota podejmie świętokrzyski kurator oświaty.

Autor: Marta Gajda, Radio Kielce