Znalezione obrazy dla zapytania: gmina złota sesja rady

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 20 lutego 2020 roku o godz. 11-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miernowie im. Jana Jasińskiego w Szkołę Filialną o stopniu organizacyjnym klas I – III z oddziałem przedszkolnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w Szkołę Filialną o stopniu organizacyjnym klas I – III z oddziałem przedszkolnym.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Złota.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie  usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Złota.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/97/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Złota.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Złota.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
13.    Interpelacje i zapytania.
14.    Wolne wnioski.
15.    Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
16.    Zamknięcie obrad.
                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                            Adam   Wypych