Po raz kolejny w naszej gminie zrealizowany został program „Pomoc żywnościowa na lata 2014-2020”, w ramach którego mieszkańcy naszej gminy otrzymali pomoc w postaci paczek żywnościowych. Pomoc żywnościowa jest pomocą doraźną na, którą wciąż istnieje zapotrzebowanie. W rozdysponowanie żywności zaangażowani byli pracownicy Urzędu Gminy Złota oraz jednostek pomocniczych.

Autor: UG Złota

pomoc żywnościowa

pomoc żywnościowa

pomoc żywnościowa