Jak zapewniają przedstawiciele Polskiej Grupy Gazownictwa bardzo prawdopodobne jest, że na jesieni 2020 roku w gminie Złota popłynie gaz. Ze względu na odpowiednie warunki techniczne, jako pierwszy zostanie do sieci włączony Chroberz.  Obecnie trwa projektowanie i  uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” w sprawie przejścia gazociągu przez rzekę Nidę.  Gmina Złota ma podpisaną umowę i wniosła opłatę przyłączeniową.

Przypomnijmy, że w 2019 roku podłączono gaz m.in. w gminie Opatowiec, Osiek i Wiślica.

Źródło: UG Złota

Podpisanie listu  intencyjnego na budowę sieci gazowej w gm. Złota