Krzysztof Pieczyrak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu znalazł się wśród stypendystów Prezesa Rady Ministrów, premiera Mateusza Morawieckiego. W tym roku stypendium premiera to 300 złotych netto miesięcznie, wypłacane w dwóch transzach.

Stypendia dostali uczniowie z najlepszą średnią ocen w danej szkole w roku szkolnym 2018/2019. Gratulujemy!

Autor: pb, chroberz.info

Krzysztof Pieczyrak z ZSCKR w Chrobrzu