Obwodnica Pińczowa, tak ważna inwestycja dla naszego regionu, zostanie oddana z opóźnieniem w stosunku do zakładanego terminu jej zakończenia. Początkowo miał to być koniec października 2019 roku, później grudzień. Niestety realizacji inwestycji nie pomogły m.in. warunki atmosferyczne. Nawalne deszcze które nawiedziły nasz region w 2019 roku spowodowały zniszczenia w pracach ziemnych, które wtedy były już mocno zaawansowane.

Planuje się, że niespełna 5 kilometrowy odcinek obwodnicy od wylotu z Pińczowa na Kielce, po Garbie Pińczowskim, aż do drogi wojewódzkiej w Pasturce, zostanie oddany dla kierowców w maju 2020 roku.

Autor: pb, chroberz.info

obodnnica Pińczowa postęp prac
Fragment obwodnicy Pińczowa (fot. budowaobwodnicypinczowa.pl)